Veľkonočné

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Srdečne ďakujeme kamarátom z 5.B, pani učiteľke Čuchranovej a pani Varadyovej za krásne dopoludnie strávené pri krste knihy Píbehy o Kamkoch.

KRST KAMKOKNIHY

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Morský svet

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

V utorok 21. marca sme úspešne, bez vážnejších zranení ukončili koľčuliarsky kurz. Všetci účastníci sa naučili korčuľovať a z kurzu si odniesli krásne spomienky a vedomie, že niečo urobili pre svoje zdravie. V konečnom meraní síl prvákov sme  vybojovali dve prvé miesta - Kiko Kachnič a Emmka Končíková. Stelka Šutaková skončila tretia. Blahoželáme! V Mestskej olympíáde v korčuľovaní mladší aj starší žiaci našej školy za nášho super povzbudzovania vybojovali dve prvé miesta. Našu triedu výborne reprezentoval Kiko. V školskom kole súťaže Slávik Slovenska nás zastupovali Kamilka Kováčová a Marianka Buchláková.Ďakujeme. Vďaka patrí aj rodičom a známym, ktorí pomáhali pri korčuliarskom kurze a rôzne pomohli a povzbudili našu Kamkotriedu. MR

Kamkovia v marci

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Zábavné popoludnie

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Kamkovia na ľade

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

 

 Vyučovanie o zime prebehlo prebehlo v našej triede v ITV bloku KAMKOZIMA. V tomto bloku sa prvouka spojila so slovenským jazykom, matematikou, výtvarnou a hudobnou výchovou. Rozvíjali sme životné zručnosti spolupráca a riešenie problémov. Deti v skupinách pracovali na úlohách, ktoré si sami vybrali. Svoje úsilie prezentovali a ohodnotili. Potom si spoločne zaspievali a zatancovali. Za výbornú prácu ich čakala odmena. V tejto téme pokračovali aj v ŠKD.

 Viac sa o vysokoefektívnom vyučovaní dozviete v rubrike VEU/ITV.

eduworld.sk/cd/zanet-kollarova/3132/poznate-vysoko-efektivne-ucenie-aj-vdaka-nemu-sa-dnes-na-skolach-uci-lahsie

KAMKOVIANOCE

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Zachránene Vianoce

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Mikulášska čiapka

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Imatrikulácia

<< 33 | 34 | 35 | 36 | 37

Učenie nás baví

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Týždeň zdravia

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

V babičkinej izbičke

1 | 2 >>

Učíme sa A

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Didaktické hry

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Kamkovia v ŠKD

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

športujeme

1 | 2 | 3 >>