Streda 15.11.

SJL - Vieme poprosiť a poďakovať sa Precvičiť diktát na ä !

Č - Húsky

MAT - 45,46

 

Štvrtok 16.11.

MAT str 48,49

SJL - precvičovať diktáty