Preberáme -  29.5. - 2.6.

V Šlabikári a v zošitoch je .domáca úloha vyznačená červeným krúžkom!
Písané tvary písma sú pri čítaní a písaní pre žiakov informatívne - nepovinné.
Na matematiku potrebujeme krátke pravítko!
 

Pondelok

Čítanie a vyvodenie w,W - pracovná strana

Viem písať 2 str. 21

Matematika str. 77