Preberáme - 27.3. - 31.3. 2017

V Šlabikári a v zošitoch je domáca úloha vyznačená červeným krúžkom!
Písané tvary písma sú pri čítaní a písaní pre žiakov informatívne - nepovinné.
 Pondelok
Šlabikár - vyvodenie písmena č str. 36 - precvičiť slová, nepovinný článok
Viem písať 1 - Č
Matematika - str. 36