Štvrtok 21.9.

MAT opakovanie z 1. ročník- písomná práca, malý zošit - rozklad čísla

SJL - Písanie mien str. 11 - viem správne naoísať svoje meno a priezvisko

Čítanie/ písanie - Vtáčiky, Viem písať str. 7ň

 

Pondelok 25.9.

MAT - rozklad čísla - precvičiť / je to v malom zošite/

SJL - Č - Vladko kde si...prvá časť

Písanie - Škola - prvá sloha do žltého ročníka