Pondelok

Č - Saxofón 55

MAT - precvičovať odčítanie do 100 s prechodom - zajtra kontrolná písomka - kniha 44/34

 

Utorok

SJL - dvojhlásky 56 lienka 1,2, 

Delenie hlások - SAMOHLÁSKY - tvrdé - naučiť sa

MAT - precvičovanie + - do 100 s prechodom

          PY 74

V stredu majú všetky deti ANJ