Anglický jazyk

20.,21.3

ČASTI TELA - prepísať z PL časti tela - do zošita(head, ears...) obrázok vymaľovať
 

4.4.

časti tela - naučiť sa slovnú zsobu, PL 1. úloha, dokresliť postavu podľa zadania
 

18.4.

PL - dopísať časti tela, dokresliť, vymaľovať
 

25.4.

DÚ  slovná zásoba v zošite, PL 71/12
 

9.5.

DÚ  Napísať  8 viet  I ilke...I don´t like... - podľa skutočnosti, slovíčka zo zošita
      precvičovať slovnú zásobu o jedle