Anglický jazyk

20.,21.3

ČASTI TELA - prepísať z PL časti tela - do zošita(head, ears...) obrázok vymaľovať
 

4.4.

časti tela - naučiť sa slovnú zsobu, PL 1. úloha, dokresliť postavu podľa zadania
 

18.4.

PL - dopísať časti tela, dokresliť, vymaľovať