Rodičvokský príspeov

27.10.2012 08:36

Ďakujem všetkým rodičom za vyplatenie rodičovského príspevku.