Tr. učiteľka: Mgr. Miriam Roguľová

Vychovávateľka v ŠKD: Iveta Dorčáková 

1. skupina

1.     Bibiána Belejová

2.     Pavol Birčák

3.     Marianna Buchlaková

4.     Laura Cibereová

5.     Laura Falateková

6.     Kristián Kachnič

7.     Alexandra Knapcová

8.      Peter Končík

9.     Emma Končíková

10.    Laura Kováčová

2. skupina

11.    Laura Kamila Kováčová

12.    Peter Kozenčák

13.    Kristián Majdák

14.    Karol Mihalik

15.    Lenka Minďarová

16.    Nikol Mitníková

17.    Nina Ozimyová

18.    Martin Paľo

19.    Vladimír Solich

20.    Stela Šutáková

21.    Richard Valko