Záverečné opakovanie

Výstupný test zo SJL - streda

Výstupný test z MAT - budúci týždeň