Učivo na sobotu nedeľu

Upevniť delenie hlások - vyhľadávanie vo vetách

Precvičiť si slová s LY - v zošite

Čítanie - O tom ako Mach a Šebestová ... celý článok

MAT - učebnica 4/14, 5/22