14.-18.1. Stále opakujeme!!!

 

SJL - Vybrané slová po V 62/5

Príprava na diktát po s - 58 Diktát + v zošite 

MAT - celá str. 63

PRI - Objem a hmotnosť

VLA - Turistické chodníky

Č -  Čítať doma knihu

Viem písať - 17,18