Deti si upevnia:

SJL - písanie diktátov i/y po tvrdých a mäkkých spoluhláskach. 

MAT - sčítanie a odčítanie do 100 s prechodom cez desiatku pod seba

Deti si budú nosiť pomôcky na anglický jazyk na utorok aj na stredu!

Piatok

MAT - PZ 66

Č - Lesík

SJL - Opis zvieraťa - do zošita opísať 5 vetami ľubovoľné zviera - ako vyzerá