Deti si upevnia:

SJL - delenie hlások - vedieť vymenovať a vyhľadať v texte, písanie i/í po mäkkej spoluhláske, y/ý po tvrdej spoluhláske.

MAT - sčítanie do 100 s prechodom cez desiatku pod seba

 

Pondelok

MAT - sčítanie s prechodom pod seba - v zošite - precvičovať, PZ 12/1 sčítanie

Č - Janko Hraško do konca